O PODJETJU

 

Podjetje FI POTENCIAL d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2000, da bi nudilo vrhunske intelektualne storitve različnih specializiranih področij z namenom dosegati maksimalni potencial posameznikov, skupin, podjetij ter ambientov.

Skupina:
Interdisciplinarna skupina strokovnjakov je na začetku delovala v treh različnih oddelkih, sodelovanje pa je privedlo do sinergičnih učinkov ob zlitju v enotno delujoč sistem.

Obseg prometa vztrajno raste po več kot 10 % stopnji , kar krepi ugled celega podjetja in njegovo prepoznavnost kot ponudnika interdisciplinarnih rešitev.

Poslanstvo podjetja FI POTENCIAL d.o.o.
Definiranje in razvijanje maksimalnega potenciala okolij, podjetij, skupin in posameznikov.

V podjetju združujemo vrhunske strokovnjake z različnih področij, ki neprestano dopolnjujejo svoja znanja, s čimer omogočamo odličnost svojih storitev. Z združitvijo smo razširili obseg naše ponudbe, ki omogoča interdisciplinarno sodelovanje brez geografskih meja.

Verjamemo, da parcialne rešitve dolgoročno ne dosegajo pravega učinka. Zato smo zgradili specifično mrežo strokovnih rešitev. Pogled z več zornih kotov da popolnejšo sliko in ustreznejšo rešitev, kot ocena, podana le z enega gledišča.

Smo svetovalno podjetje, ki uspešno svetuje državni in lokalni upravi, podjetjem, skupinam in posameznikom na področju Slovenije, ZDA, Avstralije, držav nekdanje Jugoslavije in Evrope.

Do leta 2008 nameravamo postati eno od treh vodilnih podjetij s področja definiranja in razvoja potencialov, uspešnega svetovanja organizacijskih sprememb, obvladovanja strateških tveganj in preprečevanja/kontrole kriznih situacij.

Streteški cilji podjetja:
- dosegati odličnost pri svetovanju in s tem povečevati krog zadovoljnih uporabnikov
- krepiti povezavo s sorodnimi podjetji na globalni ravni in s tem ponuditi širšo mrežo storitev svojim strankam (skupinam in posameznikom)
- prispevati k razvoju in večji izrabi človeških potencialov in s tem k polnejšemu doživljanju profesionalnega ter zasebnega življenja.


 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009