Uvajanje sprememb

Sprejemamo naročila ! Zagotovite si svoj termin v letu 2010.

IZPELJAVA USPEŠNIH ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB

Reinženiringi, prestrukturiranja, združevanja, prevzemi, odpuščanja, preselitve proizvodnih zmogljivosti, nakupi nove opreme, vpeljave nove tehnologije, uvajanje novih standardov, projekti nove organizacijske kulture .... vse to vpliva na usodo podjetij in zaposlenih.  

Veliko število sprememb nikoli ne zaživi v praksi. Podjetje zamenja staro upravo, ki ni bila sposobna slediti tempu sprememb, z mlado ekipo polno tehnološkega, ekonomskega znanja in optimizma - in čez 5 mesecev ali kakšen mesec več pričnejo delavci s stavko, ki izniči vse dotedanje napore za izboljšanje prodajnih rezultatov. Primer se je dogajal FEB 2005 v Ljubljani. Presenečeni? Niti ne !

Podjetje investira več 100.000 EUR v nakup vrhunske tehnološke opreme, ki ni nikoli dobro sprejeta in ne da pričakovanega uspeha. Presenečeni? Niti ne !

Kaj je bistvo programa Izpeljava sprememb ?
Več kot polovica organizacijskih sprememb nikoli ne zaživi v praksi ali razvije svoj celoten potencial. Z izvedbo našega programa, strokovnim  svetovanjem in aktivno podporo celotnega vodstva preprečite negativne posledice kot so izgube iz poslovanja, izguba ugleda doma in v tujini, izguba ugleda pri odjemalcih in dobaviteljih, zmanjševanje napetosti med zaposlenimi, preprečevanje širjenja negativnih govoric ..

V kolikor vodstvo ignorira ali se ne zave pomembnosti primernega uvajanja sprememb in izvedbe programa za uspešno vpeljavo sprememb    ne bo omogočilo, da pričakovane spremembe zaživijo v praksi. Vodstvo mora preučiti kakšne posledice te spremembe povzročajo na zaposlene,   saj lahko edino s pravilnim pristopom omogočijo  uspešno uvajanje  sprememb. S tem se izognemo številnim neugodnim situacijam, ki ponavadi zelo negativno vplivajo na podjetje in zaposlene.

Komu je program namenjen ?
Program je primeren za vse nivoje managementa, s tem da je vsebina za TOP management in aktivne nosilce uspešne izpeljave (mentorje sprememb) vsebinsko drugačen. Pomembno je zavedanje, da je dejanska podpora TOP managementa najbolj pomembna komponenta uspešne izvedbe projekta, ki pa sama po sebi na žalost ni dovolj.

Kako program deluje ?
Program oblikujemo glede na vsebino in lokacijo  sprememb. Prvi del programa je običajno 8 urni seminar Strateški plan uvajanja sprememb ki je namenjen TOP managementu, sledi 16 urna  Delavnica uspešnih sprememb za srednji in linijski nivo managementa čemur sledi svetovalno delo. To vključuje izvedbe ankete med zaposlenimi, pogovore z vodji sprememb in zaposlenimi, snemanja in ocene situacije neposredno v proizvodnji, kvartalne sestanke s člani ožjega kolegija in individualnimi sestanki z odgovornim za uspeh projekta. Vodstvo podjetja je o poteku celotne izvedbe in napredovanju sprememb stalno obveščeno.

Število udeležencev delavnice je omejeno na 16 oseb, saj le manjše skupine omogočajo nadzor nad kvaliteto izvajanja programa.

Glede na predhodne izkušnje zadošča za uspešno izvedbo celotnega projekta med 100 do 140 ur svetovalnega dela, časovno pa je trajanje omejeno za čas med 6-imi in 18-imi meseci. Čas uspešne izpeljave sprememb je odvisen od številnih faktorjev, ki so plod dosedanje klime in odnosov v podjetju. V kolikor vlada v podjetju dobra klima je lahko program krajši.  

Organizacijam  svetujemo pri izvedbi uvajanja sprememb s pomočjo strateškega pristopa. Vloga svetovalca je spremljanje procesa in svetovanje pri izpeljavi sprememb, naloga vodstva podjetja pa je, da  te procese uspešno vodi.


 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009