Učinkovita komunikacija

IZBOLJŠANJE DIREKTNEGA KOMUNICIRANJA IN PRENOSA INFORMACIJ

Komunikacijski problemi so pogosto vzrok konfliktnih razmerij v podjetjih. Nadrejeni slišijo tisto kar želijo, zaposleni imajo probleme pri posredovanju pravilnih informacij odgovornim osebam, pomembna sporočila so napačno identificirana - marsikje pa se pojavi tudi problem informacijske nasičenosti. Posledice slabih komunikacij so lahko slabo odločanje, napake zaradi nerazumevanja sporočil, pomanjkanje predanosti ( lojalnosti ) zaposlenih, slabše kakovosti zaradi nerazumevanja pomembne vloge zaposlenih v procesu doseganja uspehov, odpora do sprememb , absentizma in pojava neformalnih govoric.


 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009