Obvladovanje kriznih situacij

PREPREČEVANJE KRIZ / CRISIS PREVENTION

Bodi pripravljen. Bodi vedno pripravljen. To je moto Ameriških skavtov in priporočamo vam, da si ga zapomnite.

Kaj je najhujše kar se Vam lahko pripeti? Kaj je najhujše kar se lahko pripeti Vašemu podjetju?

Krizna situacija se lahko pripeti v vsakem okolju, ob vsakem trenutku in pri tem ne gleda na velikost subjekta. Definicije krize so različne. Nekateri pojmujejo krizo kot prelomni trenutek, kjer še ni znan izid (lahko je pozitiven ali negativen), trenutek odločitve, pomembno obdobje... Kriza je poleg tega definirana kot situacija, ki je dosegla kritično fazo. Kriza je nestabilno obdobje, kjer je 50/50 verjetnosti dobrega ali slabega izida.

Naj naštejemo samo nekaj primerov kriznih situacij: delovne nesreče ki ogožajo proizvodnjo ali življenja zaposlenih, okoljevarstveni problemi, stavke, prekinitev proizvodnje, zavrnitev celotne serije gotovih proizvodov, naglo poslabšani odnosi z investitorji ali odjemalci, pojavljanje nepravilnih informacij ..

Zakaj je važna pravočasna priprava na krizno situacijo ?
Naloga managementa je, da s pomočjo izkušenega svetovalca ustrezno oceni vrednost CIV - Crisis Impact Value, pripravi oceno potencialne škode in izdela ustrezen program za odpravo morebitnih posledic.Pripravljena ocena nam v trenutku krize omogoča pravilno komuniciranje o finančni izgubi, program za odpravo posledic pa nam omogoča pravilno vodenje podjetja in ustrezno komuniciranje tudi neposredno ob pojavu te krize.

Komu je program namenjen ?
Program je namenjen TOP managementu, ki se zaveda vsakodnevne prisotnosti potencialnih kriznih situacij. V času nenehnih sprememb je ta nevarnost vsakodnevna realnost in samo od Vas je odvisno, ali si boste še vnaprej zatiskali oči ali pa se boste na to pravočasno primerno pripravili in tako omilili možnost slabega izida ter izkoristili pozitiven aspekt situacije.

Kako je program zastavljen ?
Program se izvaja v obliki seminarja in delavnic, kjer se naučite identificirati možne vzroke kriznih situacij, pripravite ustrezne načrte za obvladovanje teh situacij in se naučite osnove Kriznega managementa. To je veščina, ki z odstranjevanjem potencialnih vzrokov in negotovosti dovoljuje boljšo kontrolo svoje usode.
Planirano število ur za izvajanje seminarja in delavnice je 24 ur, število ur svetovanja pa je stvar individualnega dogovora.

Ne dovolite, da Vas krizna situacija zasači nepripravljene.

Zavedati se morate sledečih 5 elementov začetne faze, ki so vitalnega pomena za nadaljni razvoj dogodkov:
1. Situacija postaja brez ustreznega plana in akcije iz minute v minuto slabša.
2. Običajno jo spremlja povečan interes medijev in organov nadzora.
3. Povzroča resne motnje poslovanja.
4. Ogroža javni in poslovni ugled in lahko resno ogrozi zaupanje zaposlenih in investitorjev.
5. Ogroža obstoj celotne organizacije.


 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009