Analiza 360°

Kaj je Analiza 360°?
Je pomembno orodje za usmerjen razvoj potencialov posameznika ali delovnih skupin.

S pomočjo ostalih orodij ocenjevanja učinkovitosti in sposobnosti zaposlenih (dnevne povratne informacije in letni razgovori), Analiza 360° učinkovito prikaže možnosti izboljšav.


Za koga je primerna Analiza 360°?
Analiza je primerna tako za posameznike, ki si želijo izboljšati svoje možnosti za uspeh, kakor tudi za organizacije, ki želijo izboljšati kvaliteto dela z razvojem prednosti in priložnosti zaposlenih.

Kako deluje Analiza 360°?
Vsak od nas ima kakšno družbeno manj zaželeno lastnost ali le navidezno pomankljivost. Ostali nas vidijo drugače, kot se vidimo sami. Zaradi tega pogosto ne razumemo vpliva, ki ga imajo naša dejanja na ostale. Pogosto niti ne izbiramo ustrezne komunikacije v specifičnih situacijah. Povratna informacija in analiza strokovnjaka (držanje ogledala) pomaga izboljšati dosežke posameznika ali skupine. Specificira se slabosti, katerih se nismo niti zavedali in določi osebnostne prednosti. Če se želimo pozitivno spremeniti, je namreč potrebno spoznati, kaj so naše močne in kaj šibke plati, se naučiti izpostaviti prve in okrepiti ali eliminirati druge. Če karikiramo: prej boste ugotovili ali ste (recimo temu) zajec, riba ali orel, lažje boste definirali in ustrezno razvijali svoje potenciale ter izbirali bitke (na kopnem, v vodi ali v zraku) v katerih imate največjo možnost za dosežen optimalni uspeh ob najmanjšem naprezanju.
Nesmiselno je pač, če zajca pošiljamo v tekmo v vodo ali zrak, kajne? Poleg neuspeha bo zajec še demotiviran, kar za seboj potegne dodatne zaplete.

Analiza 360 ° zagotavlja povratno informacijo, ki je pridobljena s pomočjo večih virov. Viri povratnih informaciji so običajno kumunikacija z nadrejenimi, sodelavci z enako stopnjo odgovornosti, podrejenimi, strankami in ostalimi vpletenimi v posameznikove dejavnosti. Posameznik se s pomočjo te analize najprej oceni sam. Vsak ocenjevalec izpolni (na osnovi svojih izkušenj) izbor vprašanj, ki ocenjujejo potenciale določenega posameznika. Ocenjevalci podajo mnenja. Pridobljeni podatki se razporedijo po položaju ocenjevalcev (nadrejeni, nivojski kolegi, podrejeni...), povratne informacije pa se s pomočjo posebne metode združijo in pripravijo za pregled. Pri celotnem procesu upoštevamo pravila anonimnosti in zaupnosti.

Skupaj z organizacijo ugotovimo kakšne vedenjske vzorce pričakuje od svojih zaposlenih. Metode za ocenjevanje pripravimo na osnovi poznavanja vizije, strategije in ciljev organizacije. Uporaba zunanjega svetovalca pripomore k pravilnem izvajanju ocenjevanja.

Analiza 360° je odlično orodje tudi za vse, ki bi radi videli kakšen vpliv imajo na ostale in so se odločili pozitivno spremeniti svoje navade.

Pripravite se na uspeh!


 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009