Strateška tveganja

PREPREČEVANJE TVEGANJ / RISK PREVENTION

Kaj povzroča tveganje? Negotovost.
Kaj povzroča negotovost? Spremembe.
Zaradi tega je pomembna pravilna in pravočasna identifikacija sprememb v okolju.

Tipični primeri tveganj so prihod aktivnejšega tekmeca na tržišče, prihod novih - alternativnih vrst tehnologije, ogroženost zdravja in varnosti zaposlenih, neugodna valutna razmerja, malomaren odnos do dela, nezadovoljstvo odjemalcev, konkurenca proizvede boljši izdelek,  ....

V našem programu Vam svetujemo kako lahko najbolje identificirate spremenjene pogoje in se izognete velikim stroškom napačnih odločitev. Faktorji tveganja so sicer podobni, temeljita preprečitev  pa je odvisna od številnih faktorjev in zato ne obstaja univerzalna rešitev.

Zakaj je pomembno pravočasno preprečevanje tveganj?
Tveganje (riziko) pomeni možnost izgube in predstavlja veliko verjetnost za slabši poslovni izid, kot je planiran. V naših programih Vas ustrezno pripravimo za zmanjševanje Strateškega rizika, ki ga Robert L. Simons razlaga kot nepričakovan dogodek ali vrsto okoliščin, ki bistveno zmanjšajo možnost za dosego planiranih poslovnih ciljev.

Na kratko bi ga lahko opisali kot tveganje zaradi napačne strategije, ki ne odgovarja več spremenjenemu okolju.

S pravočasnim preprečevanjem tveganj se izognete izgubam, neplaniranim zalogam (nekonkurenčnih) izdelkov, zmanjševanju poslovnega ugleda, izgubi tržnega deleža, izgubo strank .. kar lahko posledično pripelje do prekinitev proizvodnje in ogožanja obstoja podjetja in delovnih mest.   

Komu je program namenjen ?
program je namenjen top managementu, ki sprejema strateške odločitve in je odgovorno za dosego teh ciljev.

Kako program poteka ?
program se izvaja v obliki seminarja s pregledom učinkovitih metod zbiranja podatkov, delavnic z uporabo strateških iger (war games) in z individualnim svetovanjem. trajanje seminarja in delavnice je običajno 24 ur, število ur svetovanja se dogovori individualno.


 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009