Coaching

Glede na izzive, s katerimi se ubada posameznik, skupina ali podjetje svetujemo s pomočjo Celostnega ali Managerskega  coaching-a.

Kaj je Celostni coaching?
Je metoda, ki zajema trening in monitoring za doseganje in implementacijo maksimalnih osebnih potencialov ali potencialov skupin, hkrati z uravnovešanjem in doseganjem osebnega zadovoljstva ter polnosti življenja.

Komu je namenjen Celostni coaching?
Managerjem, vodjem in posameznikom, ki si želijo:
- doseči visoke poslovne in/ali osebne cilje
- postati bolj uspešni na poslovnem in/ali osebnem področju.
- ponovno vzpostaviti ravnovesje med kariero/družino in prostim časom
- polno doživljati vsakdan z zavestnim nadzorovanjem stresa in percepcije s pomočjo specifičnih tehnik

Svetovalec prevzema odgovornost za pomoč pri definiranju težav in točk fokusiranja ter odkrivanju rešitev in strategij. Za uspešno uresničitev pa je potrebna aktivna udeležba posameznika ali skupine ter zavzetost za dosego ciljev. Samo VI osebno ste odgovorni za dosego vsega, kar si želite doseči ali spremeniti v svojem življenju.

Celostni coaching Vam pomaga:
- da prevzamete nadzor v svoje roke
- spoznate in razvijete svoj neuresničeni potencial
- izboljšate veščine s katerimi učinkovito povečate svoje dosežke in osebne odnose
- dosežete rezultate, za katere ste mislili, da so nedosegljivi.

Managerski coaching in Metoda Tihe prisotnosti
Pri Managerskem coachingu uporabljamo metodo Tihe prisotnosti, ki je izredno uspešno orodje za izboljšavo metod vodenja ter definiranje kritičnih točk, saj ponuja realen pogled na vodenje in obnašanje posameznika v delovnem dnevu. Pri tej metodi spremljamo managerja pri opravljanju njegovih nalog daljše časovno obdobje (od 4-ih ur do več dni zaporedoma). Spremljanje se prične s prihodom na delo in konča pri odhodu z dela in vključuje prisostvovanje pri opravljanju rednih delovnih obveznosti, na poslovnih sestankih, kolegijih, pri vodenju disciplinskih pogovorov, prezentacijah, telefonskih pogovorih ter pogovorih s sodelavci, podrejenimi ali nadrejenimi...

Razlog za izbor metode Tihe prisotnosti?
Najmočnejši razlog za uporabo in uspeh te tehnike je objektivna nezmožnost lastne ocene ob preveliki vsakodnevni obremenjenosti/zasedenosti. Večina ljudi je na delovnem mestu prezasedena s samim delom in preprosto nima časa/veščin podrobneje opazovati še samega sebe. Rezultati, ki so posledica svetovanja zunanjega strokovnjaka, so pogosto osupljivi - saj večdnevna prisotnost svetovalca omogoči skeniranje in monitoring dejanj neke osebe (ali skupine) in tako omogoči realen pogled in oceno ravnanja posameznika (skupine).

Značilen primer: direktor se pritožuje, da na sestankih kolegija ne dobi pravega odziva sodelavcev. Z uporabo te metode ugotovimo, da je direktor skrajno avtokratski, ne dopusti ostalim do besede ali pa enostavno prekine sodelavca sredi besede. Šele s pomočjo zvočnega zapisa celotnega kolegija se ponudi možnost objektivne predstavitve poteka dogodkov, kar omogoča jasnejšo sliko vsem vpletenim - s tem pa tudi možno odpravo napak, ki bi lahko bile posledica sprejemanja napačnih odločitev..

Ker je direktor dovolj suveren in perceptiven, se je odločil spremeniti svoj način vodenja sestankov in naslednji je potekal bistveno bolj sproščeno, ob čemer je direktor ugotovil, da so imeli sodelavci kar nekaj zanimivih predlogov.


 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009