Absentizem

Sprejemamo naročila ! Zagotovite si svoj termin v letu 2010.

PREVERJENO USPEŠEN PROGRAM ZA UČINKOVITO ZMANJŠEVANJE ODSOTNOSTI Z DELA

Konkurenčno prednost podjetij predstavljajo zaposleni. Kapital in tehnologija sta dosegljiva, ljudje pa so kot vir konkurenčnosti neposnemljivi. Če želi biti podjetje uspešno in graditi svojo poslovno odličnost mora mobilizirati človeški potencijal.

Kako se Program za zmanjševanje odsotosti razlikuje od ostalih?
Program je razvit na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovnjakov iz Nemčije in Velike Britanije in v celoti prilagojen slovenski realnosti. Program omogoča identifikacijo vzrokov in s pomočjo posebnih orodij učinkovito zmanjša odsotnosti z delovnega mesta.

Mnenje strokovnjakov je, da je absentizem bolezen celotnega podjetja - in višina odsotnosti ponazarja resnost motenj v delovanju podjetja. Ta odstotek nam pove, da zaposleni ne delijo istih ciljev in vizije, da se ne strinjajo z uporabo določenih prijemov in uporabo prakse vodenja. Da bi uspešno ozdravili ta pojave je potrebno ugotoviti dejanske vzroke in nato uporabiti delujoče in preverjene metode sanacije stanja in odpravo vzrokov.

Komu je program namenjen?
Program se deli na dva nivoja - prvi nivo TOP in srednjega managementa in drugi nivo linijskih managerjev. Razlika je v izvedbi programa, vsebinsko pa sta si dokaj podobna.

Kako je program zastavljen / rezultati?
Trajanje informativnega programa z izpolnjevanjem vprašalnikov za prvi nivo je 6 ur, programa za drugi nivo s poudarkom na praktičnih vajah, vodenjem diskusij in izpolnjevanjem vprašalnikov pa 16 ur.

Udeleženci prejmejo posebno študijsko gradivo in potrdilo o obiskovanju Programa. Število udeležencev po skupini je omejeno na 16.

Pri delu odkrivamo vzroke, saj bolezenska odsotnost prepleta zdravstvene, socijalne in motivacijske dejavnike. Razlogi za odsotnost so lahko tudi mešana stanja, ki so rezultat drugih dejavnikov. Delavec beži v bolezensko odsotnst, ker je na DM nezadovoljen, potrebuje počitek, prosti čas za dodatno dejavnost / dopolnilno delo ali pa preprosto ni zainteresiran za delo.

Realno pričakovano znižanje je v večini podjetij med 20 - 30 % trenutne stopnje absentizma (v kolikor je ta stopnja 6 % je realno pričakovana končna stopnja po 1 letu nekje 4,5 %). Ta procent znižanja je možno doseči z aktivno podporo vodstva.

Program prinaša preverjeno pozitivne rezultate in pomembno pripomore k izboljšanju končnega poslovnega izida. Naš zadnji projekt s tega področja v SLO je bil izveden v OKT 2005. Podjetje v okviru d.d.  z 80 zaposlenimi je beležilo še v JUN 2005 stopnjo absentizma v višini 5,9 % . Po uspešno izpeljanem programu ( celoten čas svetovanja nekaj več kot 30 ur )  je bila ta stopnja samo še 3,2 % - merjeno po enem letu. 

Investicija v višini  1.000.000 SIT ( DDV vključen ) je prinesla večkratnik zaslužek v obdobju samo enega leta. Nadaljni stroški za vzdrževanje podobnega praga absentizma bodo  zanemarljivi - cca. 300.000 SIT v naslednjem letu ( DDV vključen ) . Po tem času podjetje ne bo več potrebovalo storitev zunanjega svetovalca na tem področju, saj bodo lahko sami prepoznali vzorce in vzroke absentizma in jih uspešno odpravili.  Uspeh je bil pričakovan, saj je imel program močno podporo TOP managementa in linijskih vodij. Program se bo letu 2006 nadaljeval tudi v ostalih podjetjih znotraj d.d..

V podjetju bi radi poudarili, da ni pomemben samo dobiček in zaslužek podjetja, ki najame svetovalca - saj se je vzporedno z znižanjem odsotnosti izboljšalo tudi sodelovanje zaposlenih in managementa. 
(c) FI POTENCIAL d.o.o. 2009